ANASAYFA >Merhaba

Kullanım alanlarının ve üretimde katkısı olan ürünlerin tahmin edilenden çok ve çeşitli olması nedeni ile kireç endüstrisi, dinamik ve gelişmelere açık bir endüstri dalıdır. Kireç ürünleri (kireçtaşı; sönmemiş kireç; sönmüş kireç) sanayinin gelişmesine paralel olarak çelik endüstrisinden kağıt endüstrisine; cam endüstrisinden tarım topraklarının ıslahına kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Bunun başlıca nedenleri; kirecin diğer elementlere karşı kimyasal afinitesinin büyük olması, ortamı nötrleştirici özelliği, doğada çok miktarda bulunması ve ucuz olmasıdır.

Tüm dünyada kullanılan kireçtaşı miktarının ortalama bir hesapla yıllık 4.5 milyar ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu kullanımın dağılımı yaklaşık olarak inşaat ve yapı (mıcır) % 33, çimento % 31, kireç hammaddesi % 17 ve diğer (metal, tarım, cam, arıtma) % 19 şeklindedir.

Türkiye'de de bu dağılım; inşaat ve yapı (mıcır) % 33, çimento % 53, kireç hammaddesi % 12 ve diğer (metal, tarım, cam, arıtma) % 2'dir.

Kuruluşumuz, kireç pazarı için verimi yüksek, çağdaş teknoloji ile üretim yapan; evrensel norm ve standartları gözeterek demir-çelik, çimento, şeker ve benzeri sektörler için kireç tesisleri kurmaktadır.

Diğer bir deyişle, Türkiye'de Kireç Tesisi Kurulumu' denince akla gelen ilk isim ve kurduğu tesislerle kalite kavramının son noktası Halil Yılmaz Makina'dır.

Türkiye'de atılım içinde bulunan sanayi kollarının ihtiyacı olan kireç, çimento, CO2, PCC ve alçı tesislerinin tasarımını, mühendisliğini ve tedarikçiliğini gerçekleştiren; ayrıca ilgili sanayi dallarının tesisleri içinde yer alacak makinelerin projelendirme, üretim ve montajını da üstlenen Halil Yılmaz Makina, sektöründe öncü, deneyimli, uzman ve güvenilir bir kuruluştur.

Anasayfa | Hakkımızda | İletişim