KURUMSAL

TECRÜBELİ, DİNAMİK, YENİLİKÇİ

Üretim Üssü

Halil Yılmaz Makina'da projenin nitelik ve şartlarına bağlı olarak, uygun teknikler seçilmekte, doğru malzeme ve ekipman sağlanmakta ve en iyi işçilikle hizmetler ortaya çıkarılmaktadır.

Halil Yılmaz Makina'nın Genel Merkez'i tecrübeli mühendis, konstrüktör ressam, teknisyen, montaj süpervizörü, imalat işçisi ve idari personelden oluşmaktadır. Saha kadrosunun sayı ve nitelikleri saha faaliyetlerinin gereksinimine göre saptanıp, organize edilmektedir.

Halil Yılmaz Makina'nın üretim anlayışının merkezinde müşteri memnuniyeti yer alır. Bu da tüm projelerin müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda hazırlanması ve teslimi anlamına gelir.

Zamanında teslimat, şirketimizin yapılan işe ve verilen söze bakışının somut ifadesidir.