ÜRÜNLER

KİREÇ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LİDERİ
Kireç Sütü Hazırlama Tesisleri

Halil Yılmaz Makina’na tarafından tasarlanıp, üretimi yapılan bu proses hem HYM’in ürettiği kireç tesislerinde kullanılmakta hem de müşterilerimizin özel taleplerini karşılamak üzere tasarlanıp, üretilmektedir.

Kireç sütü hazırlama tesislerinde aşağıda yer alan ana bileşenler ve özellikler bulunmaktadır.

  • Trombel ve filtrasyon sistem
  • İki aşamalı kum sıyırıcı kireç sütü tankları( karıştırıcılı)
  • Polmpalar
  • Soğuk, sıcak ve şekerli su (Şeker fabrikasından gelen) kullanımına uygunluk
  • Hassas ve sürekli density ayarı ve kontrolü

Resim Galerisi