KİREÇ KULLANIM ALANLARI

HALİL YILMAZ MAKİNA

Demir Dışı Metaller

Demir-Dışı Metaller Endüstrilerinde Kirecin Kullanımı

Kireç birtakım demir-dışı metal uygulamalarında kilit bir unsurdur.

Cevher Konsantrasyonu

Hem sönmemiş kireç hem de Sönmüş kireç, yüzdürmede yada birçok demir-dışı cevherin yeniden kazanılmasında – özellikle de kirecin bastırıcı (yatıştırma yardımcısı) olarak hareket ettiği ve yüzdürme devrinde uygun alkalinliği koruduğu bakır cevheri yüzdürmede yaygın biçimde kullanılmaktadır. Cıva Sülfürden (cinnabar) cıvanın yeniden kazanılmasında kireç, kükürdü uzaklaştırmak üzere kullanılır. Kireç aynı zamanda çinko, nikel ve kurşun cevherlerinin yüzdürülmesinde kullanılır. Sıklıkla başka bir yüzdürme kimyasalı olan xanthat ların yeniden kazanılmasında yardımcı olmak üzere koruyucu bir taşıyıcı olarak kullanılır.   

Kireç aynı zamanda Pahalı  bir çözelti taşıyıcısı olan siyanit kaybını azaltmak ve pH kontrolü için altın ve gümüşün üretimi için yapılan  siyanit özütleme işleminde siyanitin geri kazanılmasında yaygın biçimde kullanılır. Bu  özütlemede, altın ve gümüş cevherler ezilir ve kireç ile karıştırılır, ve daha sonra siyanit çözeltisiyle özütleme için bileştirilir. Kireç  çözeltinin pH’sını düzenleyerek siyanitin sıvı fazda kalmasını sağlar böylece  hidrojen siyanit gazının oluşumunu ve atmosfere kaçmasını önler.

Alümin & Boksit

Sönmemiş kireç, boksit cevherinden silikayı ayırmak ve alüminyum imalatında kostiklenme için çeşitli miktarlarda kullanılır. Kullanımının ölçeği büyük ölçüde kullanılan boksitin kalitesine bağlıdır. Kirlilikleri yüksek olan cevherler daha fazla kirece gerek duyarken (Bayer işlemi) daha saf cevherler daha az kirece ve daha fazla kireç taşına (Sinter işlemi) gerek duyar. Her iki durumda da, silikasızlaştırma için kirece gerek duyulur.

Magnezyum

Kireç, metalik magnezyum üretmek üzere kullanılır. Termal redüksiyon tekniklerinde, dolomitik sönmemiş kireç magnezyum oksit ile birlikte kullanılır. Kireç aynı zamanda magnezyum üretiminin elektrolitik işlemlerinde de kullanılabilir.

Diğer Metalurji

Bakır, çinko, kurşun ve diğer demir-dışı cevherlerin eritilmesi ve rafine edilmesinde, zararlı SO2 gaz dumanları bu gazları, atmosferde sülfürik asit oluşumunu ve bunun yanısıra makine ve ekipmanın aşınmasını önlemek üzere “kireç sütü”nden (sönmüş kirecin sulu bir süspansiyonda seyreltiniz) geçirerek nötrleştirilebilir.

Nikelin eritilmesinden sonra, nikel kaynama çözeltisinde “kireç sütü”yle çökeltilir. Bakırın elektrolitik rafinesinde katot tabakalar, “erime” sürecinde kendilerini kükürtten korumak üzere kireç suyuna batırılır. Bazı fabrikalar, işlemdeki çinko hidroksiti yeniden kazanarak galvanizlenmiş köpüklerden çinko klorürü azaltmak için kireci kullanmışlardır. Sönmemiş kirec, düşük karbon ve demir kromların imalatında eritken olarak kullanılmıştır.

Kireç, asit özütleme sistemleri uygulayan uranyum kazanım tesislerinde kullanılmaktadır. Boşaltımdan önce asitli atık maddeler Kireç ile nötrleştirir.

Fosfat kayalarında sıklıkla atık florid bulunur. Kireç bu floridleri çökeltmek için kullanılır.