KİREÇ KULLANIM ALANLARI

HALİL YILMAZ MAKİNA

Toprak Stabilizasyonu

Toprak Stabilizasyonu İçin Kirecin Kullanımı

Kireç birçok durumda topoprağın çalışılabilirliklerini ve yük-taşıma özelliklerini geliştirmek üzere kullanılabilir. Sönmemiş kireç sıklıkla inşaat sahalarındaki ve başka yerlerdeki Yaş toprakları kurutmak için kullanılır, bu da bekleme süresini azaltır. Kirecin daha da anlamlı bir kullanımı, yol ve benzeri inşaat projelerinin altındaki toprağın stabilize edilmesidir. Kireç kullanımı alt-tabakanın sabitliğini, yük-taşıma kapasitesini ciddi biçimde artırabilir. Hem sönmemiş kireç hem de sönmüş kireç bu amaçla kullanılabilir.

Kireç İle Toprak Özelliklerinin İyileştirlmesi

Kireç, toprak özelliklerinin kısa-dönemde değiştirilmesi için mükemmel bir malzemedir. Kireç neredeyse tüm iyi-öğütülmüş toprakları değiştirebilir, fakat en çarpıcı gelişme orta ile yüksek arası plastiklikteki kil topraklarda meydana gelir. Değişme, kireç-su sisteminin yüksek pH ortamıyla desteklenen sönmüş kirecin sağladığı kalsiyum katyonların normalde kil mineralin yüzeyinde bulunan katyonların yerini alması nedeniyle meydana gelir. Dolayısıyla, aşağıdaki yararlar oluşturularak kil yüzeyi mineralojisi değiştirilir:

  • Plastisite azalması
  • Nem-tutma kapasitesinde azalma (kuruma)
  • Şişme azalması
  • Artan sabitlik
  • Kuru bir çalışma platformu oluşturması

Kireç İle Toprak Stabilizasyonu

Toprak stabilizasyonu, pozzolanik reaksiyon yoluyla uzun-vadeli mukavemet oluşturmak üzere reaktif toprağa kireç eklendiğinde meydana gelir. Kireçten gelen kalsiyum kilden çözünebilirleştirilen alüminatlarla ve silikatlarla tepkimeye girdiğinden, bu reaksiyon sabit kalsiyum silikat hidratlar ve kalsiyum alümin hidratlar üretir. Pozzolanik reaksiyon çok uzun bir süre, hatta on yıllar boyunca – yeterince kireç mevcut olduğu ve pH (10’un üzerinde) yüksek kaldığı müddetçe devam edebilir. Sonuç olarak, kireç işleme yüksek ve uzun-süreli mukavemet kazanımları sağlayabilir. İyi bir  pozzolanik reaksiyonun  anahtarı reaktif bir toprak, iyi bir karışım ve güvenilir inşaat uygulamalarıdır.  

Toprak stabilizasyonunun yararları aşağıdadır:

  • Elastisite modül değerlerinde (birçok durumda 10 kat yada daha yüksek) artışlar
  • Kopma dayanımında (bazı durumlarda 20 kat yada daha yüksek) ciddi gelişmeler
  • Zaman içinde, hatta çevresel yada yük hasarı dönemlerinde sürekli güç kazanımı (kendiliğinden iyileşme)
  • On yıllarca süren hizmet boyunca hatta ciddi çevresel şartlar altında uzun-vadeli dayanıklılık.

Bu performans yararları kısa- ve uzun-dönem ekonomik yararlara dönüşmektedir.

Yeni malzemelerin stabilize edilmesine ek olarak kireç, yol tabanlarının yeniden kazanılması için mükemmel bir seçimdir.

Kireç satabilizasyonu, gerçekleştirilmesi zor bir işlem değildir. Uygun bir karışım tasarımı ve test gerçekleştirildikten sonra, yerinde karıştırma genellikle toprağa uygun bir derinlikte uygun miktarda kireç eklemek için kullanılır. Püskürtme ve karıştırma, kireci ve toprağı kapsamlı bir biçimde birleştirmek için kullanılır. Ağır killer için, ön karıştırmayı 24 ile 48 saat arası (yada daha fazla) nem iyileştirme, bunun ardından da nihai karıştırma izler. mukavemet ve dayanıklılığın azami biçimde geliştirilmesi için uygun sıkıştırma gereklidir. Uygun iyileştirme de önemlidir. Eğer yüzde 0.3’ün üzerindeki düzeylerde kükürt mevcutsa, özel işlemler gereklidir